06.05.2020r.

Zapraszamy do dzia?u Galeria...

wiecej >
Nowości
22.03.2015r.


Mi?dzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Katowicach:

ATAMAN- ( kl. u?ytkowa) ocena doskona?a, CWC

SATO- ( kl. u?ytkowa) ocena doskona?a, lokata II

DOMINO- ( kl. u?ytkowa) ocena bardzo dobra, lokata IV

DIANA- ocena doskona?a, CWC, res.CACIB


DIANA uko?czy?a Championat Polski
15.03.2015r.


Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Jaros?awiu:

DOMINO- ocena doskona?a, CWC


Gratulacje!
22.02.2015r.


DIANA zaj??a 5 lokat? w Oddzia?owym Rankingu Wystawowym za rok 201420.02.2015r.


Szczeni?tom z miotu " B" z okazji ich 1. urodzin ?yczymy:


du?o zdrówka, samych radosnych chwil


i tak samo jak starszemu rodze?stwu,


mnóstwa sukcesów w ?owisku i wystawach
04.01.2015r.


Wszystkim szczeni?tom z miotu " D " z okazji ich 2. urodzin ?yczymy:


du?o zdrowia, radosnych chwil w swoim ?yciu,


a tak?e ca?e mnóstwo sukcesów w ?owisku i na wystawach
02.01.2015r.


Statystyka osi?gni?? roku 2014:20.02.2014- na ?wiat przysz?o 11 szczeni?t ( MIOT " B " )


DIANA, DUMA oraz DOMINO zostali przebadani w kierunku dysplazji stawów biodrowych i otrzymali wynik HD- A ( bez dysplazji)


Psy z przydomkiem " z Hubertowych ?owisk" bra?y udzia? w konkursach oraz wystawach rangi regionalnej, krajowej i mi?dzynarodowej w Polsce i za granic?, co da?o nast?puj?cy rezultat:Konkursy:

1 x dyplom I stopnia

1 x dyplom II stopnia

2 x dyplom III stopnia


Próby pracy:


5 x dyplom I stopnia


Z tego 3 dyplomy uzyskano z maksymaln? ilo?ci? punktów 100/100Wystawy:


1 x Best of Group III

2 x Best of Group IV

1 x Best in Show Ras U?ytkowych III

1 x Best in Show Ras U?ytkowych IV

9 x Zwyci?zca Rasy

4 x Zwyci?zca P?ci Przeciwnej ( BOS)

3 x CACIB

1 x res. CACIB

4 x Najlepszy Doros?y Pies w Rasie

5 x Najlepsza Doros?a Suka w Rasie

3 x Najlepszy Weteran w Rasie

6 x Najlepszy Junior w Rasie

6 x Zwyci?zca M?odzie?y


DIANA uko?czy?a M?odzie?owego Championa Polski


Kilka rozpocz??o Championaty Polski, Czech i Niemiec17.11.2014r.


Kolejne wyniki bada? w kierunku dysplazji stawów biodrowych:


DOMINO- HD- A ( bez dysplazji)
26.10.2014r.


Europejska Wystawa Psów Rasowych w Brnie ( Czechy):

DIANA- ocena doskona?a, lokata III14.10.2014r.


Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Gliwicach o/ Zabrze:

AFRA- ocena doskona?a, CWC, Najlepszy Weteran w Rasie

AJTRA- ocena doskona?a, CWC, Najlepsza Doros?a Suka w Rasie, BOS

ATAMAN- ocena doskona?a, CWC, Najlepszy D. Pies w Rasie, Zw. Rasy

DIANA- ocena doskona?a, CWC14.10.2014r.


Mi?dzynarodowy Konkurs Wy??ów Wielostronnych w Rykach:

DOMINO- dyplom III stopnia, pkt. 205/264

MERRY- dyplom III stopnia, pkt. 209/264


Gratulujemy!Zapraszamy równie? do obejrzenia reporta?u, w którym uczestniczyli DOMINO oraz MERRY, a tak?e ich w?a?ciciele Alicja Mijas i Przemys?aw Konowrocki

Konkurs Ryki- reporta?Strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Copyright © by Hodowla Wyżłów Niemieckich Krótkowłosych z Hubertowych Łowisk 2023r.
Wszelkie prawa zastrzeżone!
kontakt: hubertowelowiska@onet.eu

stat4u